اورژانس

اورژانس

اورژانس

ریاست بخش:

سوپروایزر بخش: خانم شهره حکیم نژاد

مسئول بخش:

منشی بخش: آقای سجادی

شماره تماس: 3440000 - 0713

شماره تماس مستقیم:

موقعیت مکانی: طبقه اول


تجهیزات بخش

- اتاق تریاژ

- اتاق کد (عملیات احیاء قلبی ریوی مغزی)

- دو اتاق عمل سرپایی

- اتاق گچ گیری

- اتاق بیماران تحت نظر (بانوان و آقایان)

- ICU اورژانس

ویژگی های بخش

اورژانس یکی از بخش های کلیدی و حیاتی هر بیمارستان می باشد. اورژانس بیمارستان ابوعلی سینا به صورت 24 ساعته نسبت به ارائه خدمات درمانی - تشخيصي جهت بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی (درمانگاهی) فعالیت می نماید. اين بخش با استفاده از پزشكان عمومي و متخصص در رشته هاي مختلف و همچنين دارا بودن تجهيزات پزشكي مورد نياز،‌ سطح مطلوبي از خدمات را به مراجعين ارائه مي نمايد.

سرویس های بخش

- خدمات تریاژ (غربالگری) مراجعین و اولویت بندی پاسخگویی ایشان

- ارجاع مراجعین به واحد مراقبتی درمانی مربوطه

- ارائه خدمات مربوط به مصدومین حوادث چون سوانح رانندگی، سقوط از بلندی و غیره

- ارائه خدمات مربوط به فوریت های داخلی– جراحی چون شکمی حاد، پانکراتیت و حملات آسم و غیره

- ارائه خدمات اورژانس احیاء قلبی - ریوی در موارد ایست قلبی تنفسی

- سازمان دهی اعزام و اخذ پذیرش از سایر مراکز درمانی در صورت خالی نبودن تخت

- انجام اعمال جراحی اورژانس و کوچک چون بخیه زدن زخم و غیره

- ارائه خدماتی چون وصل خون، سرم، کشیدن بخیه، کشیدن سوند فولی، تعویض پانسمان، تزریقات، نوار قلب و ....

شرایط پذیرش بیماران

- پزشکان تیم عمومی، داخلی، جراحی و پزشکان متخصص زنان و زایمان در طی 24 ساعت شبانه روز آماده ارائه خدمات به بیماران می باشند.

- بیمارانی که به اورژانس مراجعه نموده، در ویزیت اول توسط پزشک اتاق معاینه مستقیماً بستری می شوند و در ویزیت های مجدد براساس شرایط بیمار و نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی بستری می شوند.

- بیماران پذیرش داده شده از سایر مراکز بیمارستانی پس از اخذ پذیرش از پزشک پذیرش دهنده اورژانس به این مرکز منتقل و بستری می شوند.

- بیمارانی که قبلاً تحت عمل جراحی، پیوند کلیه و کبد قرار گرفته اند و به دلیل بروز عوارض ناشی از عمل (عفونت محل عمل، پریکاردیال افیوژن، سلولیت پا و ... ) به اورژانس مراجعه می نمایند، با توجه به نظر پزشک معالج در سرویس پزشکان متخصص مربوطه بستری می شوند.