پاتولوژی

پاتولوژی

شماره تلفن ها:

 

 پذیرش پاتولوژی:33441050

جوابدهی پاتولوژی:33441055

این کلمه معنای وسیعی را پوشش می دهد چرا که از دو کلمه ی paho  به معنای آسیب و logos به معنای مطالعه تشکیل شده است و هر دوی این ها دامنه وسیعی را پوشش می دهند.آسیب شناسی بین علوم پایه و بالینی ارتباط ایجاد می کند و شامل بررسی علت زمینه ای بیماری ها (سبب شناسی) و نیز اتفاقاتی است که منجر به ایجاد علایم و نشانه های بیماری می شود.

توجه داشته باشید که پاتولوژیست لقبی است که به متخصصان این رشته می دهند.

یررسی تکنیک های مختلف مولکولی ، ایمنی شناسی و میکروب شناسی برای درک تغییرات به وجود آمده در بدن لازم و حیاتی است.تغییرات ماکروسکوبیک و میکروسکوبیک بدن توسط متخخصین این علم شناسایی می شود ، همچنین تغییرات مایعات بدن (نظیر خون و ادرار) را به منظور پایه ریزی تشخیص و راهنمایی درمان بیماری ها مورد شناسایی قرار میگیرد

آسیب شناسی سیستمیک و آسیب شناسی عمومی دو شاخه از علم آسی شناسی به شمار می روند

 در آسیب شناسی عمومی بر پاسخ های اساسی سلول ها و بافت ها به محرک های آسیب شناسی تأکید می شود، در حالی که آسیب شناسی سیستمیک پاسخ های خاص اعضای تخصص یافته بدن را مورد بررسی قرار می دهد.