پذیرش تا ترخیص

پذیرش تا ترخیص

شرایط و قوانین پذیرش

1. طبق تاریخ و ساعت اعلام شده جهت بستری در بیمارستان حضور داشته باشید، زیرا حداکثر ساعت پذیرش در ساعت 00: 13 همان روز می باشد و بعد از ساعت اعلام شده نوبت جراحی شما حذف خواهد شد.

2. حضور همراه صرفا با هماهنگی بخش امکان پذیر می باشد لذا در غیر اینصورت حضور همراه اکیدا ممنوع می باشد

3. تخت همراه بیمار بالای 12 سال به ازاء هر شب مبلغ 200/000 ریال بدون غذا می باشد که به صورتحساب بیمار اضافه می گردد.

4. کلیه بیماران جهت انجام اعمال جراحی نیاز به انجام مشاوره بیهوشی و بیماران بالای 40 سال علاوه بر انجام مشاوره بیهوشی نیازمند مشاوره قلب می باشند که حتما می بایست حداقل 5 روز قبل از تاریخ جراحی انجام و جواب مکتوب آن را هنگام پذیرش به مسئول مربوطه ارائه دهد.

5. از 8 ساعت قبل از روز جراحی از خوردن هرگونه موادغذایی یا آشامیدنی جدا خودداری گردد.

6. قابل ذکر است در صوت عدم رعایت موارد بند 4 و 5 نوبت عمل شما حذف می گردد.

7. تمامی بیماران می بایست ناحیه جراحی آن ها اصلاح و تراشیده (Shave) شده باشد.

8. از آوردن هرگونه وسایل غیرضروری و مواد غذایی غیر بسته بندی شده جدا خودداری گردد.


مدارک مورد نیاز جهت بستری

1. برای پذیرش در بیمارستان ابتدا با در دست داشتن مدارک زیر به پذیرش واقع در لابی بیمارستان مراجعه کنید.

- برگه بستری بیمار که علت بستری، در آن توسط پزشک معالج پر شده است.

- دفترچه بیمه با تاریخ معتبر و برگ کافی

- کارت شناسایی معتبر

تذکر مهم: از اعتبار و نوع قرارداد بیمه خود با بیمارستان اطمینان حاصل نموده و حدود هزینه خود را در هنگام درخواست نوبت از مسئول سوال نمایید.

- برای بیماران خانم حضور پدر و یا همسر یا ولی قانونی وی با ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

- برای بیماران اطفال زیر 2 سال ارائه دفترچه مادر الزامی می باشد. و اطفال بالای 2 سال دفترچه عکس دار باشد.

- برای دختران بالای 18 سال ارائه شناسنامه الزامی می باشد.

- بیماران ذکور بالای ۲۲ سال که تحت تکفل پدر هستند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و یا کارت دانشجویی دارای اعتبار و یا نامه شورای پزشکی تایید شده بیمه مربوطه

- سربازان وظیفه و عائله آن ها نیاز به ارائه برگ اشتغال به خدمت عکس دار و ممهور به مهر یگان خدمتی

- جهت جراحی های زنان اعم از زایمان حضور همسر با مدارک شناسایی الزامی می باشد.

- نتیجه آخرین آزمایشات قبل از عمل، سی تی اسکن، سونوگرافی، ام آر آی در روزی بستری یا جراحی حتما و موکدا به همراه داشته باشید.

- ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی و به همراه داشتن دفترچه بیمه پایه

- برای اعمال جراحی که نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان بیمه گر دارد به همراه آوردن برگه تاییدیه پزشک معتمد الزامی است.

- اعمال جراحی زیبایی مورد تاییدیه هیچ سازمان بیمه ای نمی باشد مگر در شرایط خاص که نیاز به تاییدیه سازمان بیمه گر می باشد و دستور بستری نیز باید توسط سازمان بیمه تایید شود.

2. پس از به همراه داشتن مدارک فوق و مواردی که در قوانین پذیرش ذکر شد ثبت هویت شما به صورت کامل منطبق بر کارت ملی بیمار، دفترچه و معرفی نامه و دستور بستری پزشک معالج در سیستم کامپیوتری بیمارستان (HIS) انجام می پذیرد.

3. تشکیل پرونده بستری به انظمام اوراق اصلی پرونده

4. اخذ رضایت نامه از بیمار یا ولی آن، چاپ دستبند بستری و بستن آن دور دست بیمار

5. هدایت بیمار توسط همیار بیمار به بخش بستری مربوطه، بستری در بخش و تهیه وسایل بستری موردنیاز بیمار توسط شخص بیمار

6. شروع درمان توسط پزشک و اقامت در بخش های بستری

ترخیص

مراحل لازم جهت ترخیص بیمار

1. پس از صدور دستور کتبی ترخیص توسط پزشک معالج، منشی بخش اطلاعات را کامل و پرونده را به واحد ترخیص تحویل می دهد.

2. بعد از پرداخت هزینه ها به صندوق و تحویل قبض نهایی به ترخیص، برگ ترخیص به بخش ها ارسال و قبض پرداختی به بیمار تحویل داده می شود.

3. در زمان دریافت صورتحساب اگر بیمار دارای بیمه مکمل غیر طرف قرارداد بیمارستان باشد و یا جهت جراحی بیمار، خود وسایلی را از خارج از بیمارستان تهیه کرده باشد جهت دریافت مدارک لازم راهنمایی می شود. اصل صورتحساب مدرک قانونی می باشد و فقط یکبار صادر می گردد.

تذکر مهم: ضمنا صورتحساب صرفا به بیمارانی ارائه می گردد که از یارانه سلامت استفاده نکرده باشند.