راهنمای طبقات

راهنمای طبقات

مخاطبین عزیز سلام علیکم

همانطور که در شکل بالا می بینید راهنمای کلیه طبقات به خوبی درج شده است که شما عزیزان می توانید به بخش های مورد نیاز خود رفته و کارتان را انجام دهید.

چارت کلی طبقات به شرح زیر است:

طبقه 7

طبقه 6

طبقه 5

طبقه 4

طبقه 3

طبقه 2

طبقه 1

 

 

روابط عمومی

بخش جراحی عمومی

بخش داخلی 1

واحد HIS

بخش ITU

امور اداری

امور مالی و اداری

 

 

 

بخش پیوند اعضا

بخش داخلی 2

اکوکاردیوگرافی

بخش PITU

ایمنی و بهداشت

پذیرش

 

 

 

 

 

 

واحد نارکوتیک

جراحی زنان و زایشگاه

بانک صادرات

 

 

 

 

 

 

 

دفتر امور پرستاری

آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت

داروخانه

 

 

 

 

 

 

 

دفتر هماهنگی

اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

سالن آمفی تئاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر جزئیات مربوط به طبقات