سوالات متداول

سوالات متداول

آیا به خانواده گفته می شود چه اعضایی پیوند می شوند؟

اعضاي اهدايي براي پيوند توسط خانواده فرد يا براساس وصيت خودش تعيين مي شوند.پس از انجام عمل پيوند نيز ، مركز مديريت پيوند به خانواده دهنده اعلام مي كند كه از ميان اعضايي كه آنها اهدا كرده اند، كدام يك به پيوند رسيده است.

 

آیا از گیرنده عضو بابت عضو اهدایی وجهی دریافت می شود؟

خير، همانطور كه هيچ وجهي به خانواده دهنده داده نمي شود، هيچگونه وجهي نيز بابت اعضاي پيوندي از گيرنده دريافت نمي شود.

 

اهدای عضو از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

اهداي عضو براساس قانون "پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است"، مصوب هفدهم فروردین 1379 مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ، امري قانوني است. آيين نامه هيات وزيران نيز نحوه اجراي آن را تبيين كرده است.

 

اهدای عضو از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

از بسياري مراجع عظام تقليد از جمله حضرات امام خميني(ره)، آيت الله فاضل لنكراني، آيت اله مكارم شيرازي، آيت الله نوري همداني و آيت الله صافي و مولانا مطهري (مولوي اهل تسنن) استفتا شده است و ايشان اهداي عضو و پيوند به بيماران نيازمند اعضا را، كه نجات جان برخي بيماران موقوف برآن است، جايز شمرده اند.

 

چه کسی میتواند بعد از مرگ اهدا کننده عضو باشد؟

هركسي در هر سني مي تواند در صورت بروز مرگ مغزي و وصيت قبلي خود با رضايت بستگان در زمان مرگ وي، اهداكنندة عضوباشد. شرايط پزشكي فرد در زمان مرگ مغزي، تعيين كنندة قابليت وي براي اهداي عضو خواهد بود.

مرگ مغزی چه تاثیری بر اعضای دیگر بدن دارد؟

مرگ مغزي يعني نرسيدن اكسيژن يا جريان خون به مغز، ولي اعضاي ديگر بدن مانند قلب، كليه ها يا كبد تا مدتي زنده و قابل پيوند هستند. اين ارگانها، درصورت اقدام به موقع، مي تواننددر بدن شخص ديگري بوسيله پيوند اعضا استفاده شوند. با اين حال، تخريب اعضاي بدن به فاصله كمي پس از مرگ مغزي شروع مي شود. به همين علت است كه فرايند پيوند اعضا بايدهرچه زودتر انجام شود.

چرا فرد دچار مرگ مغزی هنوز قلبش می تپد؟

قلب بدليل خودكار بودن در صورت داشتن اكسيژن تا مدتي به كار خود ادامه مي دهد، ولي يك دستگاه تنفس مصنوعي بايد اكسيژن كافي را براي ادامه ضربان قلب فراهم كند. قلب بدون اين كمك هاي مصنوعي از حركت خواهد ايستاد. حتي با وجود همه اين تجهيزات نيز قلب را تا مدت زيادي نمي توان زنه نگه داشت. اين مدت از چند ساعت تا چند روز ممكن است طول بكشد.

مرگ مغزی چه تفاوتی با اغما (کوما) دارد؟

غما كاهش اعمال مغز است. در اغما احتمال برگشت هوشياري وجود دارد، ولي مرگ مغزي ، فقدان برگشت ناپذير همه فعاليتهاي مغز است و شانسي براي بهبود ي بعد از مرگ مغزي وجود ندارد. در حالت اغما شخص ممكن است براي مدت طولاني زنده بماند و زندگي نباتي پيدا كند، ولي در مرگ مغزي ، فرد حتماً بعد از چند ساعت يا نهايتاً چند روز فوت خواهد كرد.

آیا تا به حا موردی از بیماران مرگ مغزی وجود داشته که به حال اول و زندگی برگردد؟

خير. اگر شنيديد فردي دچار مرگ مغزي بوده و مجدداً بهبود پيدا كرده است، بدانيد كه مسلماً آن فرد دچار مرگ مغزي نبوده، بلكه در كوماي عميق بوده و لغت مرگ مغزي به اشتباه در مورد وي استفاده شده است. تشخيص اين دو حالت از يكديگر، به وسيله معاينه كاملاً امكانپذير است. كه اين معاينات بصورت دقيق و در چند مرحله توسط حداقل 5 متخصص بررسي و تأييد مي شود.

مرگ مغزی چیست؟

مرگ مغزي توقف پايدار و برگشت ناپذير همه اعمال مغز است. در اين وضعيت، هيچگونه اميدي براي برگشت فعاليت مغز آسيب ديده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزي هرگز قادر به زندگي دوباره نخواهد بود. فرد دچار مرگ مغزي بدون كمك دستگاه نمي تواند نفس بكشد، مردمك هايش پاسخ به نور ندارند، به تحريك دردناك عكس العمل نشان نمي دهد، دستگاه گيرنده امواج مغزي هيچ گونه موجي را از مغز وي ثبت نمي كند و خط صاف رسم مي نمايد. به علاوه، مرگ مغزي نشانه هاي متعدد ديگري دارد كه از طريق آنها و معاينات تكميلي به تشخيص قطعي مي رسند. مرگ مغزي معمولاً بعد از صدمه شديد به سر، خونريزي مغزي ، سكته يا نرسيدن طولاني مدت اكسيژن به مغزاتفاق مي افتد.

چرا اهدا عضو مهم است؟

پيوند اعضا تنها راه ادامه حيات براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته قلب و كبد، و بهترين درمان براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته كليه مي باشد. در حالي كه تعداد زيادي از افراد دچار مرگ مغزي بدون استفاده از اعضا مدفون مي شوند. بيماران زيادي در انتظار دريافت اعضاي پيوندي مي باشند و عدم انجام آن منجر به مرگ ايشان مي شود.