مراقبت های ویژه پیوند اطفال

مراقبت های ویژه پیوند اطفال

بخش PITU //بخش مراقبت های ویژه پیوند کودکان//

ریاست بخش: آقای دکتر سامان نیک اقبالیان

سوپروایزر بخش: خانم لیلا خسروی فر

مسئول بخش: خانم زهرا ذوالفقاری

منشی بخش: خانم پریسا جلالی

شماره تماس: 3440000 - 0713

شماره تماس مستقیم:

07133441301

موقعیت مکانی: طبقه 2 بلوک 3


تجهیزات بخش مراقبت های ویژه پیوند اطفال

8 بخت فعال در بخش PITU موجود می باشند و تجهیزاتی مانند  infusion pump، Ventilates در نظر گرفته شده است

به ازای هر تخت، ساکشن مرکزی، مانیتور، برانکارد مجهز به مانیتور و اکسیژن، سرنگ پمپ، دستگاه DC شوک، دستگاه ECG و ... در نظر گرفته اند. علاوه بر این هر اتاق دارای تخت همراه بیمار می باشد.

این بخش نیز دارای دو اتاق ایزوله با تجهیزات و امکانات کامل می باشد که درصورت حضور بیمار عفونی، بیمار را به اتاق ایزوله انتقال داده تا کلیه مراقبت های لازم در آنجا صورت پذیرد.

ویژگی های بخش PITU به قرار زیر است

پس از عمل پیوند کبد، کودکان را به بخش فوق الذکر انتقال می دهند تا توسط امکانات پرستاری و تجهیزات مدرن مورد مراقبت قرار بگیرند

برخی از خدمات بخش PITU

-اساتید مرکز پیوند به صورت روزانه بیماران را ویزیت می نمایند

-آزمایش عملکرد عبد به صورت روزانه انجام میگیرد

سایر خدمات:

- انجام سونوگرافی روزانه بیماران پیوند توسط اساتید برجسته

- انجام مشاوره با پزشکان مختلف در صورت نیاز بیمار و در اسرع وقت

- آموزش مداوم همراه بیمار برای مراقبت از بیمار پیوندی