لیست کامل شماره تلفن های بیمارستان ابوعلی سینا شیراز

لیست کامل شماره تلفن های بیمارستان ابوعلی سینا شیراز

‍پیش شماره تمامی شماره ها ۳۳۴۴ می باشد. در ضمن کد شیراز به صورت ۰۷۱ می باشد.

این لیست به صورت ماهانه به روز آوری می شود. توجه داشته باشید که اغلب شماره تلفن ها آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند