مراقبت های ویژه بازتوانی روده

مراقبت های ویژه بازتوانی روده

بخش مراقبت های ویژه بازتوانی روده (بخش هایپر)

ریاست بخش: آقای دکتر نیک اقبالیان – آقای دکتر نیکوپور

سوپروایزر بخش: خانم شهناز ملک محمدی

مسئول بخش:

منشی بخش:

شماره تماس: 3440000 - 0713

شماره تماس مستقیم:

موقعیت مکانی: طبقه ششم


تجهیزات بخش

این بخش با 12 تخت فعال با تجهیزات پیشرفته از قبیل: تشک مواج، سرنگ پمپ، اینفیوژن پمپ، دستگاه الکتروشوک و برانکارد و ... می باشد.

ویژگی های بخش

بخش مراقبت های ویژه بازتوانی روده یا بخش هایپر نیز یکی دیگر از بخش های مهم بیمارستان ابوعلی سینا بحساب می آید. بیماران بستری در این بخش بدلیل مشکلات روده ای قادر به تحمل و جذب غذا نمی باشند. لذا با گرفتن داروهای پروتئین بالا به صورت تزریقی تغذیه می شوند و عملکرد گوارش و جذب آن ها با انجام آزمایشات و فلوروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرویس های بخش

- آموزش تغذیه خوراکی

- ویزیت روزانه بیماران توسط کارشناس تغذیه

- ویزیت هفتگی توسط پزشک متخصص

- انجام سونوگرافی، MRI، آزمایش، فلوروسکوپی و ... روزانه بیماران

- انجام فیزیوتراپی بیماران بدلیل طولانی بودن زمان بستری

- انجام مشاوره قلبی، ریه، مغز و اعصاب، کلیه، هماتولوژی، روان پزشکی در اسرع وقت