فراخوان بیماران پیوندی جامانده از تزریق واکسن کرونا

روابط عمومی .

17,فروردین,1400

ادامه نوشته ...
اطلاعیه تزریق واکسن کرونا بیماران پیوندی

روابط عمومی .

07,فروردین,1400

ادامه نوشته ...
آگهی استخدام نیروی فنی(اسفندماه)

روابط عمومی .

16,اسفند,1399

ادامه نوشته ...
آگهی استخدام (دی ماه)

روابط عمومی .

03,دی,1399

ادامه نوشته ...
آگهی استخدام رشته پرستاری بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا
آگهی استخدام پرستار

روابط عمومی .

03,آذر,1399

ادامه نوشته ...
آگهی مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا
آگهی مناقصه-سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

روابط عمومی .

01,آذر,1399

ادامه نوشته ...
آگهی مزایده-تاکسی تلفنی

روابط عمومی .

22,آبان,1399

ادامه نوشته ...
دعوت به همکاری ویژه پزشکان متخصص

hospital

25,تیر,1399

ادامه نوشته ...