بیماری ادم ریه چیست و روش درمان

بیماری ادم ریه و روش درمان آن

تجمع آب میان بافتی در ریه را ادم ریه می گویند.

در پنومونی ادم ریوی دیده می شود. با این وجود به دلیل اختلال در اکسیژن رسانی ادم حاد ریه را خواهیم داشت که بسیار کشنده است و معمولا به صورت یک بیماری قلبی عروقی شناخته می شود.

درمان ادم بیشتر با دیورتیک هایی مانند فورزماید-اکسیژن-نیتروگلیسرین و مورفین است که این موارد در نارسایی احتقانی قلب یا بدنبال سکته قلبی انجام می پذیرد

 آمار وبسایت ابوعلی سینا، توجه داشته باشید که این آمار توسط یکی از بهترین آمار گیرها محاسبه میگردد

online: تعداد افراد آنلاین را نشان می دهد

pag today: تعداد صفحات نمایش داده شده امروز را نشان می دهد

vis. today: تعداد ای پی های یکتا که از سایت بازدید کرده اند را نشان می دهد

بیماری ادم ریه چیست و روش درمان