آنژین صدری یا آنژین قلبی + فیلم

آنژین صدری یا آنژین قلبی

وقتی قلب خون کافی به ویژه در فعالیت های سنگین و نیمه سنگین دریافت نمی کند در این حالت ممکن است شریان های کرونر دچار انسدادهای نسبی شوند. اگر در هنگام استراحت هم این حالت به وجود آید و یا درد در چند دقیقه اول بهبود پیدا نکند احتمال حمله قلبی وجود دارد و باید بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کرد

کلسترول بالای خون (هایپر کلسترومی)-دیابت-یاپسگی-مصرف دخانیات و... می تواند از عوامل خطر آفرین باشد. همچنین چاقیُ فشار خون مزمن-کم تحرکی مزمن و استرس از دیگر عوامل خطر ساز هستند

درد در شریان های کرونر 

عمده ترین دلیل وجود آنژین صدری را می توان فقدان اکسیژن کافی دانست

در ویدیوی زیر با آنژین صدری بیشتر آشنا شویدآمار وبسایت ابوعلی سینا، توجه داشته باشید که این آمار توسط یکی از بهترین آمار گیرها محاسبه میگردد

online: تعداد افراد آنلاین را نشان می دهد

pag today: تعداد صفحات نمایش داده شده امروز را نشان می دهد

vis. today: تعداد ای پی های یکتا که از سایت بازدید کرده اند را نشان می دهد

آنژین صدری یا آنژین قلبی + فیلم